Carta20

Carta20

Projektet "Carta20" har til formål at øge synligheden af EU's Charter om grundlæggende rettigheder og dermed bidrage til fejringen af de 20 år siden dens proklamation.

Det sigter mod at informere borgerne, især unge mennesker, om indholdet, betydningen og udviklingen af EU's Charter om grundlæggende rettigheder og dermed skabe bevidsthed for at gøre Chartret til en realitet for europæiske borgere. Dets hovedaktiviteter omfatter forberedende aktiviteter blandt partnerskabets medlemmer, reklameaktioner via medier, en række offentlige begivenheder og oprettelsen af lokale arbejdsgrupper i alle partnerlande.

Deltagerne vil arbejde i undergrupper på de seks titler i Chartret, dvs. Værdighed, Friheder, Lighed, Solidaritet, Borgernes rettigheder, Retfærdighed, og de vil producere en række undervisningsmaterialer såsom essays, vidnesbyrd, præsentationer, mediefiler samt en forestilling baseret på dokumentarisk teaterteknik om menneskerettighedernes historiske rute og EU's Charter.

Materialerne vil blive offentliggjort i en e-bog, mens forestillingen vil blive optaget og tekstsat på alle partnersprog. Alle de pædagogiske resultater og den optagede forestilling vil være formidlingsmateriale, der præsenteres i alle partnersamfund gennem offentlige interaktive begivenheder. På grund af vigtigheden af udbredelse vil produkterne også være tilgængelige på internettet.

De involverede lande er: Danmark, Estland, Italien, Rumænien og Grækenland. Over 300 personer vil aktivt deltage i de planlagte aktiviteter. De vil erhverve en vigtig evne, nemlig kendskabet til deres grundlæggende rettigheder, som er fastlagt i EU's Charter. Deltagerne vil også udvikle en høj grad af medborgerskab og deltagelse, og de vil dyrke følelser af forståelse, tolerance og accept af det anderledes. Den offentlige bevidsthed vil blive hævet, og borgerne vil føle sig mere sikre og klar til at gøre deres rettigheder gældende, som det er fastsat i EU's Charter.

logoer/carta-9x6-1.jpeg

 
 
Øger synligheden af EU's Charter om grundlæggende rettigheder.

Støttet af

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logoer/carta20---eu-logo.jpg

Dreams Traces Travellings Containers

Dreams Traces Travellings Containers

SOCIACT

SOCIACT

Age Against the Machine

Age Against the Machine

bubble