Dreams Traces Travellings Containers

Dreams Traces Travellings Containers

Projektet "Dreams Traces Travellings Containers" blev skabt med den hensigt at placere begrebet drømme i centrum, som driver mennesker til at rejse for at forbedre deres eksistens. Empatisk fortælling er det "sprog," vi har valgt at adoptere: en ikke-vurderende måde at lytte på, der foretrækker forståelse af andres følelser og grundlæggende behov. Hensigten er at fokusere på begrebet drømme, som driver folk til at rejse for at forbedre deres liv.

Koncept med drømme, der driver folk til at rejse for at forbedre deres liv.

Undersøgelse

Vi vil indsamle historier, der vil danne et arkiv kaldet "Arkivet over Drømme," som udgør det narrative materiale til teatralsk dramaturgi. Historiske arkiver, foreninger, der arbejder på området, og lokale samfund vil blive involveret og bedt om at fortælle samtids- og fortidshistorier, der beskriver drømmen, der drev dem til at flytte, for at beskrive den drivkraft, der bevæger og presser dem til at ændre deres liv og tage en ny kurs, komme til eller starte fra det lokale område. Når historierne er blevet indsamlet, vil de blive organiseret og delt på Arkivplatformen.

Opdagelse

Ved afslutningen af projektet vil informationen være tilgængelig for dem, der anmoder om den, ved registreringstidspunktet. Efter afslutningen af denne fase vil dramaturgiprocessen begynde baseret på det indsamlede materiale. Den kreative proces støttet af dramaturgiske workshops vil skabe en forestilling.

Et globalt perspektiv

Forandring

De personer, der er involveret i projektet, har en historie med kunstnerisk produktion, forskning og indvirkning på samfundet i deres område samt erfaringer med internationale udvekslinger og samarbejder. Et projekt som dette, der vedrører et transaktionelt emne som migration, risikerer, hvis det kun behandles på lokalt niveau, at tilpasse sig landets kulturelle politiske orienteringer. Internationalt samarbejde er afgørende for at opnå en bredere perspektiv og bevæge sig væk fra fordomme, klichéer og personlige følelser.

Opførelse og rejse

Vi er i gang med at definere, på grund af den aktuelle globale pandemi, kalenderen og antallet af dage, som festivalen vil vare. De producerede forestillinger vil blive vist i løbet af flere dage under festivalen, som vil berøre de europæiske lande, hvor partnerne kunstnerisk er hjemmehørende. Projektet vil afsluttes med en kollektiv teaterforestilling i Bruxelles, der er blevet øvet under en europæisk turné.

Støttet af

logoer/hm-spores-dream-travelling---eu-logo.png

COPYRIGHT 2021 - Dreams Traces Travellings Containers 

Age Against the Machine

Age Against the Machine

SOCIACT

SOCIACT

Tone

Tone

bubble