SOCIACT

SOCIACT

SOCIACT (Social Acting) er et flerpartssamarbejdsprojekt, der udføres af 6 partnere fra 5 EU-lande, nemlig Grækenland, Portugal, Danmark, Polen og Rumænien. Den centrale idé er at forberede, implementere og evaluere 5 læringsaktiviteter i de respektive lokale samfund hos partnerne for at fremhæve gode praksisser anvendt inden for området for såkaldt socialt teater, dvs. udnyttelsen af dramatisk kunst til sociale formål og til fordel for svage individer og marginaliserede sociale grupper.

Det sigter også på at forbedre skuespillerens fag og opmuntre dem til aktivt at deltage i socialt iværksætteri og i sektoren for solidarisk økonomi. Studiebesøgene vil involvere en række personer fra teatersektoren, der har erfaring eller er følsomme over for samfundsanliggender og menneskelig bistand til enkeltpersoner eller grupper, der er på kanten af social udstødelse, såsom ældre, døve, blinde, personer med indlæringsvanskeligheder eller adfærdsproblemer, indlagte patienter osv. Læringsaktiviteterne vil blive organiseret i samarbejde med lokale tilknyttede partnere og interessenter fra alle partner-samfund, der er aktive inden for drama, kultur og sociale sektorer.

De arbejdsmetoder, der skal anvendes, vil gøre brug af elementer fra den socio-kulturelle læringsteori med vægt på menneskelige relationer, fysiske objekter og kulturer. Videnstilegnelse vil finde sted i samarbejdsmiljøer gennem viden-redskabsparalleller, men også gennem diskussioner og fælles gennemførelse af aktiviteter.

De forventede resultater vil være kortlægning af måder at tilgå socialt udstødte grupper gennem de værktøjer, som dramatisk kunst tilbyder, tilegnelse af nye undervisnings- og operationelle færdigheder hos deltagerne i de midlertidige studiebesøg, udvidelse af områderne for professionel eller frivillig aktivitet for de professionelle eller studerende skuespillere og oprettelse af nye eller forbedrede sociale tjenester hos partnerne og tilknyttede enheder.

Indholdet og resultaterne af studiebesøgene sammen med en række dokumentation af projektets supplerende handlinger vil blive præsenteret i en aktivitetsrapport. Dette produkt vil være tilgængeligt på internettet og vil være det primære promoveringsmateriale, der skal bruges i de følgende aktiviteter relateret til formidling, udnyttelse og multiplikation af projektets resultater. Partnerne har til hensigt at fortsætte deres samarbejde efter afslutningen af projektet ved at oprette et aktivt netværk inden for socialt teater, der vil fremme skuespillernes mobilitet og anvendelse af de identificerede gode praksisser og tage skridt til yderligere udvidelse af det.

Et aktivt netværk inden for socialt teater

Partnere

— Nordisk Teaterlaboratorium (Denmark)

— Koinvnikh Synetairistikh Epixeirhsh Pramata Kai Uamata (Greece, Applicant association)

— Modernoi Kairoi (Greece)

— Associação Portuguesa De Formação De Actores Para Cinema E Televisão (Portugal)

— Stowarzyszenie Edukacyjnio – Spoleczno – Kulturalne Teatr Brama (Poland)

— Asociata Cultruala Replika (Romania)

Støttet af

logoer/socioact---eu-logo.jpeg

COPYRIGHT 2021 - SOCIACT 

 

Program

PROGRAM SOCIACT / EU PROJECT

 

NORDISK TEATERLABORATORIUM (NTL)- DENMARK

22-25 JULY 2021

 

Thursday 22.07.21

15:00-18:00 Velkomeen til vores teater, (NTL)

– 15:00 Welcome – Play time (Garden NTL)

– 16:30 Musicians of Bremen- Ikarus Stage Arts (Black room- NTL)

– 17:30 Apecar Theatre Stage: Vintage Amore – Valí Theatre Lab (Garden NTL)
18:00 – 19:00 Break
19:00 – 20:30 Dinner (NTL white tree garden )

Music from the roof- Ikarus Stage Arts

20:30 – 21:30 Presentation and tour NTL

 

Friday 23.07.21

08:00 – 09:00 Breakfast (Library NTL)
09:30 – 11:30 Ildflue Academy, Sharing session (Black room- NTL)

12:00 – 13:00 Lunch (Library NTL)
13:30 – 16:00 City tour- Holstebro
16:30 – 17:45 Documentary & sharing
18:00 – 19:00 Sharing session with Vali Theatre Lab

19:15 – 20:00 Sharing session with Eluda Dance Co. Emilie Lund and Humberto Baeza-Black Circle Stage.
20:00 – 21:00 Dinner and Sharing session (Library NTL)

 

Saturday 24.07.21
08:00 – 09:00 Breakfast (Library NTL)
09:30 – 11:00 OTA Archive
11:30 Departure Trekanten (Asagården 55, Holstebro)
12:00 – 20:00 Ildflue fest 2021 * See the program below.

14:00 – 15:30 Lunch (Trivselshuset Trekanten)

20:30 – 21:30 Dinner & sharing (Library NTL)

 

Sunday 25.07.21
08:30 – 09:00 Breakfast (Library NTL)
10:00 – 11:30 Sharing & meeting (Black Room NTL)
11:30 – 13:30 Closure (Library NTL)

– Nordisk Teaterlaboratorium- Odin Teatret: Saerkaerparken 144- Holstebro. 7500 Denmark

– Trivselshuset Trekanten: Asagården 55, Holstebro. 7500 Denmark

Program Ildflue Fest 2021 / Trekanten- Holstebro

Saturday 24.07.21

Kl. 12.00 Parade – Ikarus Stage Arts

Kl. 13.00 Musik og dans – Aarhuspanti Murga

Kl. 14.00 Apecar “De magiske rejsende” – Valí Theatre Lab

Kl. 15.30 Musik og dans – Aarhuspanti Murga ( Parade)

Kl. 15.45 Musik af duoen – Charlotte og Marianne

Kl. 16.00 Legetid – Ikarus Stage Arts

Kl. 17.00 Fragment fra Take Wing- Emilie Lund og Jurai (Eluda Dance)

Kl. 17.30 Optrin – Folkedans

Kl. 18.00 Zakarias og Tjalfe

Kl. 18.30 Ekkoer af fejring – Ikarus Stage Arts

Kl. 19.10 Chen Abekongen

Kl. 19.30 Apecar Theatre Stage: Vintage Amore – Valí Theatre Lab

Kl. 19.40 Izzy

Kl. 20.10 Farvel og tak

Spores

Spores

Dreams Traces Travellings Containers

Dreams Traces Travellings Containers

Human Mosaic

Human Mosaic

bubble