Tone

Tone

TONE står for: Talents of New Europe (Talenter fra det Nye Europa).

ZID Theater er meget glad for, at TONE, et nyt internationalt projekt, er blevet godkendt og vil blive finansieret af Erasmus+.

TONE sigter mod at skabe forbindelse mellem kreative nytilkomne (indvandrere og flygtninge), europæiske borgere og kulturorganisationer. Centralt i dette er udviklingen af en europæisk metode, der kan anvendes i forskellige lande og sammenhænge. Projektet vil finde sted fra september 2020 til december 22. De internationale partnere, som ZID samarbejder med, er: Corep (Italien), Integra (Spanien), Odin Teatret / Nordisk Teaterlaboratorium (Danmark) og Residui Teatro (Spanien).

logoer/6x6_tone-stempel.jpeg

Kunst synes at have den særlige evne til at engagere og involvere mennesker gennem en transformerende oplevelse.
Alessandra Rossi Ghiglione, director and creator of the Social and Community Theatre Centre | University of Turin

Om Tone

TONE vil skabe en innovativ metode, der vil være bredt anvendelig. Denne metode består af tre dele, som partnerne vil skabe i løbet af de næste to år: en træningsmetode, en digital platform og vejledningen til Match Making-programmet. Derudover vil der blive afholdt tre konferencer i de tre forskellige lande, hvor 45 kulturprofessionelle interesserede i projektet vil blive samlet.

Emner

Interkulturel dialog og social integration af migranter og flygtninge er de centrale emner i dette projekt. Gennem TONE vil vi arbejde på at skabe nye kanaler for flygtninge og migranter til at få adgang til arbejdsmarkedet inden for kultursektoren. Ved at samarbejde med kreative personer fra Europa er målet at integrere disse nytilkomne og støtte dem i at bruge deres færdigheder, viden og kvalifikationer inden for kultursektoren. Vi vil dele vores erfaringer på internationalt niveau, hvilket igen bruges til at definere den fælles metode. Den underliggende idé er, at tilstedeværelsen af etniske og kulturelle minoriteter samt flygtninge er af største betydning inden for kunst- og kultursektoren, både for kunsten selv og for samfundets sociale sammenhængskraft.

Træningsmetode

Partnerne vil sammen opbygge et innovativt træningsprogram, sammensat af deres egen ekspertise og bidrag fra deltagerne. Træningsprogrammet vil samle 75 deltagere fra tre forskellige lande (25 fra hvert land). De forskellige partnere vil undersøge forskellige tilgange, perspektiver, udfordringer og ideer. Baseret på resultaterne vil der blive udarbejdet en håndbog. Denne håndbog vil indeholde metodologiske retningslinjer om, hvordan man starter træningsforløb med migranter og flygtninge, der ønsker en karriere inden for kunst. Denne vejledning henvender sig til trænere, lærere og personer involveret i kunstuddannelse og kulturorganisationer og vil blive gjort tilgængelig for alle deltagere og interesserede organisationer.

Digital platform

Der vil blive udviklet en online platform som et kommunikationsmiddel for projektet og alle involverede parter. Denne platform vil fremme fællesskabsopbygning, vidensudvikling, interkulturel dialog og internationalt samarbejde i forhold til kunst og nytilkomne. Den vil bestå af en offentlig del for interesserede og en sikker del for alle deltagende parter. Partnere og deltagere vil oprette personlige profiler, som kan bruges til at interagere med hinanden og få adgang til materialer som webinars og opgaver.

MatchMaking Program Guide

Dette er en guide, hvor der samles information om forskellige organisationer og netværk inden for det nationale kreative område, samt måder at forbinde disse med målgrupperne. Denne guide fokuserer på at skabe forbindelser mellem etablerede kulturorganisationer og personer med en migrantbaggrund. Den underliggende idé er, at skabe forbindelser inden for den kulturelle mangfoldighed i vores samfund fremmer større inklusion. Nationale kunstsektorer vil få mulighed for at tilknytte sig denne guide, samtidig med at den også fungerer som en kilde til kontakter og information for enkeltpersoner. 

Støttet af

logoer/socioact---eu-logo.jpeg

COPYRIGHT 2022 - TONE

SOCIACT

SOCIACT

Human Mosaic

Human Mosaic

Dreams Traces Travellings Containers

Dreams Traces Travellings Containers

bubble