OPEN CALL for kunstnere til betalt residency

OPEN CALL for kunstnere til betalt residency

Kunstnere søges til Landsby Akademiet - betalt residency på NTL med frist den 10. december

Nordisk Teaterlaboratorium søger 12 kunstnere fra forskellige baggrunde og discipliner til at deltage i et længerevarende projekt: LANDSBY AKADEMIET (2024)

Projektet har til formål at udvikle og skabe liv i landdistrikter i midjylland gennem konceptet kulturelle byttehandler. På dette residency vil du/I som kunstneriske koordinatorer tilegne sig jer de nødvendige værktøjer til at skabe kunstneriske interventioner i en af ​​de 6 udvalgte landsbyer.

I vil arbejde i par og hånd i hånd med lokalsamfundet (kirker, kor, skoler, frivillige foreninger osv.). Lokalbefolkningen er en væsentlig og aktiv del af hele processen. Hovedformålet er at udveksle vores viden med borgerne, så de bliver bevidste omalle de nuværende ressourcer, de har i deres samfund. Vi vil gerne hjælpe dem med at se alt det kulturelle potentiale, deres landsbyer har, når de samarbejder og skaber sammen.

Arbejdsperioder

 1º RESIDENCY:

Tidsrum: jan/marts 2024 (specifikke datoer aftales med kunstnerne)

 • 1 dag til ankomst – 6 dages arbejde – 1 dag til afrejse

Dette første ophold vil bestå af en 2 dages workshop for at blive fortrolig med begrebet kulturel byttehandel og til at skabe materiale til de interventioner, der vil finde sted i en af ​​de valgte landsbyer. I dette modul vil kunstnerne blive guidet og ledsaget af de NTL-kunstnere, der står for projektet.

ZOOMMØDE FOR AT FORBEREDE RESIDENCY NR. 2

I løbet af sommeren 2024 vil vi afholde onlinemøder for at forberede de sidste og vigtigste interventioner i landsbyerne.

2º RESIDENCY

Tidsrum: aug-dec 2024 (specifikke datoer aftales med kunstnerne)

 • 1 dag til ankomst – 6 dages arbejde – 1 dag til afrejse

I det andet modul får kunstnerne tid på NTL til at forberede den sidste kulturelle byttehandels-happening i landsbyen. Denne gang bliver arrangementet større, idet man forsøger at involvere lokalsamfundet så meget som muligt. Det vil også blive dokumenteret og filmet, hvilket genererer det, vi vil kalde vores "landsby-selfie".

Betaling og vilkår

Hver kunstner får:

 • en fast betaling på 7.000 kr. pr. residens, i alt 14.000 kr.
 • 1.500 kr. maksimum pr. residens for at dække nødvendig transport (begrænset til fly/tog/bus).
 • Kost, logi og lokal transport i midtjylland under aktiviteterne.

Beløbet udbetales inden for rammerne af en freelancekontrakt som et alt inklusive beløb og en rejsegodtgørelse mod forevisning af kvitteringerne. Beløbet reduceres i forhold til deltagelsesperioden.

Vigtig information

Kunstnere bør være tilgængelige i begge perioder. De krav, der skal tages i betragtning til projektet er:

 • Klar til at arbejde i Danmark uden hindringer.
 • Erfaring med at arbejde og koordinere store grupper eller fællesskaber.
 • Sprog: Kunne kommunikere på dansk(B2) eller på engelsk(B2)
 • Initiativrig
 • Problemløsningsevner
 • Organiseret

Eksempler på ønskede kunstneriske færdigheder: Musik (instrumenter, percussion...), Cirkus, Dans, Sang, Klovn osv.

Sådan ansøger du:

Hvis du anser dig selv for egnet til projektet, så send os dit CV og motiverede ansøgning til: gracia@ntl.dk inden den 10. december.

For at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i processen, har vi designet en stringent udvælgelsesproces for at sikre, at alle ansøgere bliver vurderet på lige fod, baseret på følgende kriterier, som fremgår af det vedlagte bilag.

Udvalgte kandidater inviteres til en onlinesamtale i første halvdel af december. Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv., til at søge stillingen.

Tak for din tid og interesse,

Gracia Rios/Pablo Lara (projektkoordinatorer)

Udvælgelsesproces

For at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i processen, har vi designet en stringent udvælgelsesproces for at sikre, at alle ansøgere bliver vurderet på lige fod, baseret på følgende kriterier:

 1. Tilgængelighed: Kunstnerne bør være tilgængelige for at arbejde i begge perioder.
 2. Klar til at arbejde i Danmark: Ansøgere skal have arbejdstilladelse i Danmark.
 3. Erfaring med store grupper: Vi søger kunstnere med en dokumenteret erfaring med at arbejde og koordinere store grupper eller fællesskaber.
 4. Sprogfærdigheder: For at kunne kommunikere og samarbejde effektivt under opholdet er det et krav at dukan dansk og engelsk.
 5. Initiativ: Vi værdsætter kunstnere, der udviser initiativ i deres arbejde og er proaktive i at forfølge kreative muligheder.
 6. Problemløsningsevner: Kunstnerne bør besidde stærke problemløsningsevner til at overvinde udfordringer og bidrage til opholdets succes.
 7. Organisatoriske evner: Vi værdsætter kunstnere, der udviser organisatoriske færdigheder til at styre deres arbejde og bidrage effektivt til det overordnede projekt.

Derudover opfordrer vi kunstnere med kunstneriske færdigheder inden for musik (instrumenter, percussionm.v.), cirkus, dans, sang, klovne og andre relaterede discipliner til at søge.

Vores udvælgelsesproces foregår i følgende trin:

 1. Ansøgningsevaluering: Et bedømmelsesudvalg bestående af eksperter inden for de relevante kunstneriske områder, samfundsengagement og projektledelse vil vurdere hver ansøgning i forhold til udvælgelseskriterierne.
 2. Shortlisting: På baggrund af evalueringerne vil der blive fastlagt en shortlist over kandidater, der bedst stemmer overens med kriterierne.
 3. Interview eller præsentationsfase: Kandidater på listen vil blive inviteret til en samtale eller præsentation for yderligere at vurdere deres kunstneriske færdigheder, problemløsningsevner, initiativ og organisatoriske færdigheder.
 4. Endelig udvælgelse: Revisionsudvalget foretager den endelige udvælgelse baseret på evalueringer og feedback fra interview- eller præsentationsstadiet, under hensyntagen til tilpasningen til vores projektmål og potentialet til at arbejde effektivt med store grupper eller fællesskaber.

Vi værdsætter gennemsigtighed og vil derfor sikre, at alle ansøgere får besked om de endelige udvælgelsesresultater. Konstruktiv feedback vil blive givet til fravalgte kandidater efter anmodning.

GDPR

Når du sender en ansøgning til Nordisk Teaterlaboratorium accepterer du, at de oplysninger du har indsat, bruges til logistiske formål vedrørende den ansøgte aktivitet og kan opbevares til fremtidig reference.

Du forstår også, at du til enhver tid, efter arrangementet har fundet sted, kan anmode om at få disse oplysninger slettet ved at sende en mail til: privacy@ntl.dk

Nordisk Teaterlaboratorium og SangSangMaru går sammen

Nordisk Teaterlaboratorium og SangSangMaru går sammen

Besøg vores nye digitale arkiv

Besøg vores nye digitale arkiv

Vi lancerer KUNSTNERISKE NABOFÆLLESSKABER

Vi lancerer KUNSTNERISKE NABOFÆLLESSKABER

bubble