Corvus Corax 20XX

Corvus Corax 20XX

Corvus Corax 20XX er et fireårigt kunstnerisk partnerskab mellem Nordisk Teaterlaboratorium og Det Grønlandske Nationalteater, hvor kunstneriske samarbejdsprojekter vil folde sig ud både lokalt og internationalt.

De to teatre vil i perioden 2021 – 2024, med millionstøtte fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden og Færchfonden igangsætte en lang række inspirerende og innovative teateraktiviteter i både Grønland og Danmark. Initiativet udspringer fra Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret.

Corvus Corax 20XX sigter mod at sætte kunstneriske og menneskelige spor for eftertiden i form af et samarbejde mellem teatrene, lokalbefolkningen og internationale forskere. Partnerskabet satser dermed på at skabe et kunstnerisk, kulturelt og videnskabeligt inpakt til at fremme en stærkere og fornyet kulturel forbindelse mellem Grønland og Danmark. Dette søges gjort via fire forskellige indsatser hen over en 4-års periode:

  1. Kunstnerisk samarbejde: Lokalt funderede og inddragende festivalsformater i både GL og DK.
  2. Forestillinger: Cirkulation af forestillinger fra begge teatre i GL og DK.
  3. Corvus Corax Lab: Scenekunstnerisk laboratorium for kulturelle byttehandler og scenekunstnerisk udvikling.
  4. Opbygning af nye partnerskaber: Partnerskaber, der bæredygtigt skal sikre samarbejdet efter fire år.

Kunstnerisk samarbejde mellem de to teatre:

Der afvikles fem forskellige festivalsformater, hvor der arbejdes med outreach i både GL og DK med den kulturelle byttehandel som grundmodel. Kongstanken er, at alle er kulturelle aktører og dermed også repræsentanter for noget, der kan sættes i spil og transformeres til et udtryk, som kan indgå i et festivalsformat.

Forestillinger fra begge teatre præsenteres i Grønland og Danmark:

Der afvikles i alt fire turnéer til Grønland, så flest mulige kan opleve et internationalt anerkendt teater gennem forestillinger, workshops og seminarer. Det drejer sig om forestillinger med Odin Teatrets ensemble og nye kunstneriske grupper fra Nordisk Teaterlaboratorium. Grønlands Nationalteater vil ligeledes, hvert år, præsentere sine forestillinger i Holstebro og efterfølgende tage på turné i Danmark. Holstebro bliver et nyt centralt punkt for formidling og udbredelse af kendskabet til Grønland gennem en reel udveksling af de to teatres kunstneriske arbejde.

Corvus Corax 20XX sigter mod at sætte kunstneriske og menneskelige spor for eftertiden.

Corvus Corax Lab

Er et scenekunstnerisk udviklings- og udvekslingsmiljø, hvor nye kunstneriske formater og kreative processer kan afprøves, og hvor kunstnerne fra de to teatre kan udvikle eget scenekunstnerisk arbejde og nye strategier med outreach.
Der vil blive afholdt masterclasses med uddannede mestre fra de to teatre.
Som en del af Corvus Corax Lab vil forskere følge udviklingen af de nye formater og dokumenterer processen løbende med artikler. Arkivet vil gennem en ny formidlingsstrategi anvende digitale værktøjer med fokus på vidensdeling og opsamling af projektets opnåede resultater, æstetiske metoder og kunstneriske processer som model for andre studier.

Partnerskabskreds

En målrettet indsats skal sikre samarbejdet fremadrettet, efter at projektperioden er afsluttet. Indsatsen sigter mod at synliggøre projektets resultater og impact i forhold til at tiltrække nye partnere, der kan skabe en bæredygtig model for et videre samarbejde både kunstnerisk og økonomisk.
Igennem de fire år projektet løber, vil det vigtigste være at få kunsten ud til så mange som muligt i en open acces tilgang. Ikke blot som en forestilling, men som en gensidig sammenkomst, hvor nye relationer kan opstå gennem kulturelle byttehandler. Derfor er målet at ramme så bredt som muligt i forhold til forskellige aldersgrupper og professioner. Sprogligt er begge teatre vant til at arbejde med andre former for kunstnerisk udtryk end det talte ord, og dermed er der en øget mulighed for at skabe de rette forudsætninger for, at mødet mellem kunsten og mennesket kan ske i form af musik, fysiske handlinger og en anerkendende tilgang til, at hvad man kan, har en kulturel værdi.

 

Landsbylaboratoriet

Landsbylaboratoriet

Landsby Akademiet

Landsby Akademiet

INUNA Podcast

INUNA Podcast

bubble