Title Image

Teatermøde

Teatermøder er et initiativ for børn og pædagogisk personale i dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Teatermøderne er dialogbaserede kunstneriske byttehandler mellem børn og voksne, hvor børnenes og de voksnes bidrag har samme værdi, og indgår i en fælles skabelsesproces.   

 

Teatermøderne foregår i børnenes og personalets vante rammer. Teatermødeforløbet indeholder et formøde mellem de involverede kunstnere og det pædagogiske personale. Herefter følger to teatermøder ude i institutionen, hvor alle aktører – børn, personale og kunstnere – samles og skaber sammen. Kunstnerne medbringer en “Teaterkuffert”, fyldt med genstande fra teatrets forunderlige verden. Den udgør et konkret, men åbent udgangspunkt for møderne.
Møderne har en varighed på cirka 45 minutter og der introduceres værktøjer, som kan bruges i dagligdagen efter møderne.
 

En del af projektet består i at indsamle viden, erfaring og inspiration fra processen. I forbindelse hermed udvikles løbende læringsværktøjer, og der afholdes konferencer og workshops for pædagoger og dagplejere. Med afsæt i Teatermøderne har Børnekulturgruppen i Holstebro Kommune udviklet Kunstmødemodellen, som fremtidige kunstmøder mellem dagtilbud og professionelle kunstnere tager afsæt i.   
Du kan læse mere om Børnekulturgruppen og Kunstmødemodellen på Holstebro Kommunes hjemmeside: https://www.holstebro.dk/boernekulturgruppen 

 

Teatermøder er opstået på initiativ af Anna Marie Houe og Mia Theil Have. Projektet har kørt siden 2018 og blev udviklet i tæt samarbejde med Holstebro Kommune og Børnekulturudvalget. I dag ledes projektet af skuespillerne Alice Occhiali og Valerio Peroni. 

Se mere på Holstebro Kommunes hjemmeside