Kuben

Kuben

Center for scenekunstnerisk arkivdannelse, forskning og formidling på Nordisk Teaterlaboratorium 

Kort intro

Om

KUBEN: Center for scenekunstnerisk arkivdannelse, forskning og formidling er en afdeling under Nordisk Teaterlaboratorium, som driver teatrets interne arkiv og som engagerer sig i at udvikle og initiere projekter inden for arkiv og scenekunst.   

Baggrund

KUBEN er fysisk placeret på teatrets øverste etage, hvor teatrets interne arkiv også har til huse. Arkivet (re)præsenterer en værdifuld samling af historiske dokumenter, som kan dateres helt tilbage til Odin Teatrets begyndelse i Oslo i 1964.  

Den første omfattende arkivdannelse på teatret fandt sted, under ledelse af Mirella Schino, i perioden fra 2008-2015. I disse år indsamlede, registrerede og katalogiserede Schino og hendes kollegaer dokumentation fra teatret første 50 år. Dette arbejde har Schino beskrevet i bogen The Odin Teatret Achives. En bog der i kraft af sin detaljerede inventarliste og udførlige beskrivelser af arkivets beholdning, udgør en uundværlig guide til de dokumenter, fotografier og audiovisuelle materialer, der er tilgængelige i arkivet.  

Etableringen af Odin Teatret Archives (OTA), blev støttet af Aarhus Universitet, og arkivet havde i en længere periode centerstatus som en del af Aarhus Universitet under navnet Center for Theater Laboratory Studies (CTLS).  

Der har altid - også før etableringen af arkivet - været en stærk tradition for dokumentation på teatret. Denne dokumentationskultur, hvor sporene fra de kunstneriske, pædagogiske, videnskabelige og administrative processer fra begyndelsen har været tillagt betydning, er grundlaget for det vidnesbyrd, som den eksisterende samling udgør.  

Ungt kompagni med lang historie

I begyndelsen af 2023 fuldendte teatret et planlagt generationsskifte. Per Kap Bech Jensen overtog fra den tidligere kunstneriske leder og stifter af Odin Teatret, Eugenio Barba, ledelsen af Nordisk Teaterlaboratorium. Nordisk Teaterlaboratorium har i alle årene fungeret som paraplyorganisation for de ensembler, herunder Odin Teatret, som har haft til huse i Særkærparken.  I dag fungerer Nordisk Teaterlaboratorium ikke længere som paraply for uafhængige kunstnergrupper, men virker som teater i egen ret.  

I dag er KUBEN ansvarlig for at etablere og vedligeholde et nyt funktionelt arkivarisk program for Nordisk Teaterlaboratorium. Derudover er KUBEN optaget af at udvikle og styrke unge scenekunstneres bevidsthed om sig selv som arkivskabere. Derfor tilbyder vi undervisning, talks og workshops, som på forskellige måder understøtter en personlig dokumentationspraksis og integrationen af denne i en måske flygtig værkpraksis.  

Bibliotek

KUBEN administrerer et internt bibliotek, som er åbent for alle med interesse i teater- og performancestudier. Biblioteket er opbygget på baggrund af donationer og rummer blandt andet Ove Sprogøs, Torgier Wethals og Christian Ludvigsens bogsamlinger. Biblioteket indeholder desuden en lang række afhandlinger, essays og artikler om Odin Teatret, samt en stor og stadigt voksende samling teatermagasiner og tidsskrifter fra hele verden.  

Praktisk information

Tilgængelighed

Odin Teatrets historiske arkiv er blevet doneret til Det Kongelige Bibliotek i København og overdragelsesprocessen forventes afsluttet i 2024. Herefter kan originale materialer alene konsulteres på Det Kgl. Bibliotek, mens digitale kopier fortsat vil være tilgængelige i KUBEN på Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro.  Alle vores arkivalier bliver desuden registreret i den landsdækkende database Arkibas og kan dermed tilgås via www.arkiv.dk  

 

KUBEN tager sig betalt for visse ydelser. Priserne dækker tidsforbrug for arbejdet med fremsøgning, digitalisering osv.    
Det er altid gratis at besøge arkivet. Her kan man få hjælp til selv at scanne og gratis benytte læsesalen.

Kontakt

Henvendelser til vedrørende arkivet skal ske til Ranva Marie Birger Hagen på ranva@ntl.dk eller på tlf.: +45 21 37 72 68  

BESØG VORES NYE DIGITALE ARKIV

Indtil 2023 har det ikke været muligt at få indsigt i vores arkiv, medmindre man fysisk befandt sig på teatret. Det er vi i gang med at lave om på. 

Vi har indgået aftale med selskabet, der driver og udvikler registreringssystemet Arkibas. Arkibas er specielt udviklet til brug for danske lokal- og stadsarkiver, men benyttes også flittigt af kunst- og museumssamlinger, specialsamlinger og virksomheder. Via registreringssystemet er det muligt at præsentere sin samling for offentligheden på www.arkiv.dk, hvor du allerede nu kan gå ind og se et uddrag af vores samling.

content/tidslinje/0e0a9988.jpg

content/tidslinje/0e0a9986.jpg

I takt med at registreringsarbejdet skrider frem vil større og større dele af teatrets samling blive tilgængeligt for alle interesserede.

Følg samlingen her

Tidslinje

Glimt fra Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatrets historie.

1966 - Ankomst til Holstebro

1966 er også året hvor Odin Teatret flytter fra Oslo til Holstebro. Holstebro Kommune tilbyder dem en gård beliggende ved Særkjær - et område lidt uden for byen. Skuespillerne omdanner selv gården til et teater, hvor Odin Teatret den dag i dag stadig holder til.

content/tidslinje/1966.jpg

Fra venstre: Agnete Strøm, Tor Sannum, Anne Trine Grimnes, Eugenio Barba (Odin Teatrets grundlægger og stifter),Torgeir Wethal og Else Marie Laukvik.

1978 - Gadeteater

Odin Teatret på én af mange rejser, her til Peru, hvor folket på daværende tidspunkt er underlagt diktatur.

content/tidslinje/1978.jpg

Skuespiller Roberta Carreri optræder på gaden med sin karakter Geronimo, i Ayacucho, Peru. Fotograf: Tony D’Urso.

 

2004 - 40års jubilæum 

I forbindelse med Odin Teatrets 40års jubilæum bliver teatret gift på Rådhuset med Holstebro Kommune.

content/tidslinje/2004.jpg

Her ses Skuespiller Iben Nagel Rasmussen i rollen som Trickster sammen med datidens borgmester Arne Lægaard. Fotograf: Tony D'Urso.

 

2017 - Holstebro Festuge

I løbet af Holstebro Festuge 2017, arrangerer Odin Teatret "Animaglyphe", et møde med 100 heste i vestjysk naturlandskab

content/tidslinje/2007.jpg

bubble