Holstebro Festuge

Holstebro Festuge

Lokation
Holstebro
Dato
Fra 8. jun. 15:22
Til 17. jun. 23:55

Holstebro Festuge
”Drømme om fremtiden”


Vær når hele byen under fanen ”Drømmene om fremtiden” inviter til ti dages festligheder den 8. juni, med alt hvad Holstebro er gjort af.

Holstebro Byjubilæum vil i samarbejde med Nordisk Teaterlaboratorium opfodre byens borger i at deltage i Holstebro Festuge både som aktører og deltager.

Temaet for festen er vores drømme, det er noget vi alle har, om vi er; et barn med en livlig fantasi der vil bebo månen, et ungt menneske der kæmper for lighed eller en politiker der ønsker udvikling og grønne lunde. Drømmene er vores drivkraft igennem livet, de er fundamentet for forandring. Vær med til at gøre Holstebro til byen, der tør drømme om fremtiden. Sammen med byens kulturinstitutioner, foreninger, klubber og alle former for fællesskaber, bliver Holstebro Festuge et højdepunkt i jubilæumsåret.

Og der er stadig åbent for dem, som ønsker at blive en del af festugens mangfoldige program.

Festugen henvender sig til alle tænkelige initiativer, der kan være med til at vise, hvad Holstebro kan, når vi går sammen om at skabe en fest. En fest, der kan samle os og give anledning til at skabe nye gunstige relationer for fremtiden, og som kan være med til at fremme det DNA, Holstebro vil kendes for.

Vi vil gerne opfodre idrætsklubber, kultur- og uddannelsesinstitutioner, kirker og deres sognemedlemmer, militær-, erhvervs- og handelsforeninger, hele foreningslivet, unge som gamle, til at gå sammen på tværs af de vante ruter, for at fejre Holstebro med alt det byen kan, når vi går andre veje end hvad vi kunne forestille os hver for sig. Har man ideer om store projekter der skal kunne ses fra månen eller mindre og nære initiativer for de yngste i kommunen, så er det kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan og vil.

Der har i løbet af 2023 været flere opsamlingsmøder, hvor medarrangører får mulighed for at udveksle ideer og netværke på tværs af institutioner, foreninger, erhvervsliv, og de aktører og enkeltpersoner, der repræsenterer kunsten og kulturen i Holstebro kommune. Der er ingen begrænsning for hvem der kan deltage som medarrangør eller udøver. 

Alle som er interesseret i at deltage i Holstebro Festuge med aktiviteter og arrangementer, eller blot vil udveksle ideer eller på anden måde ønsker at bidrage til den store fest i jubilæumsåret, er velkomne til at møde op til festugemøderne.

Festugemøderne afholdes på Nordisk Teaterlaboratorium og vil give mulighed for samskabelse og koordinering af indkommende initiativer. Om det er idrætsforeninger, der får os alle til at bevæge os, om det er handelslivet, der inviterer til det længst opdækkede bord i gågaden, om det er at give en lap eller en hånd til en fælles event, om det er at sætte sig for at gå sammen om at ville bygge 750 broer på alle tænkelige måder eller få alle skolebørn i kommunen til at synge på samme tid, så kan alle jeres initiativer være med til at skabe Holstebro Festuge og sætte alt i spil for den store jubilæumsfest. 

De næste informationsmøder om Festugen er:
•    Mandag den 21. februar
•    Onsdag den 24. april

 

Spørgsmål angående Festugen sendes til: 
Søs Banke: sos@ntl.dk
Kunstnerisk koordinator NORDISK TEATERLABORATORIUM 
Mobile: +45 24 46 64 25

Closing the Gap

Closing the Gap

Event
23. feb.
The Dance of Intentions - Italy

The Dance of Intentions - Italy

Workshop
23. - 25. feb.
HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT

HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT

Gæsteforestilling
26. feb.
bubble